Holland

Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp theo Holland (phiên bản dành cho cá nhân từ 15 đến 22 tuổi). Đây là một công cụ mang tính tham khảo cao và không thay thế cho một quy trình tư vấn hướng nghiệp chuyên nghiệp

BẮT ĐẦU

MBTI

Đây là hình thức trắc nghiệm tự đoán để giúp một người làm trắc nghiệm tìm hiểu cá tính bản thân dựa theo học thuyết MBTI. Đây là một công cụ phụ khá hiệu quả để giúp một người:

* Chọn lựa môi trường làm việc phù hợp với cá tính khi chuẩn bị đi làm

* Hiểu về sự khác biệt giữa họ và người xung quanh để làm việc nhóm tốt

BẮT ĐẦU